Musiikkiterapia

 

Musiikkiterapian tarkoitus

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa hyödynnetään musiikkia erilaisten fyysisten, psyykkisten ja vuorovaikutuksellisten hankaluuksien käsittelyssä. Sitä käytetään muun muassa motoristen valmiuksien, sosiaalisten taitojen ja itseilmaisun kehittämiseen, erilaisten neurologisten ja psyykkisten häiriöiden kuntouttamiseen sekä aistitoimintojen jäsentämiseen ja minäkuvan rakentamiseen. Musiikkiterapia on aina tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista toimintaa, joka soveltuu monimuotoisesti eri ikä- ja kohderyhmille. Terapiaa toteuttaa ammattitaitoinen, laaja-alaisen SUMUKE-hyväksytyn musiikkiterapiatutkinnon suorittanut musiikkiterapeutti.

 

Musiikkiterapian tavoitteet ja soveltuvuus

Musiikkiterapiassa pyritään ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Se mahdollistaa kaikkien muutokseen apua tarvitsevien sekä musiikista kiinnostuneiden osallistumisen terapiatoimintaan. Musiikkiterapiaan hakeutuminen ei edellytä minkäänlaista aiempaa musiikillista osaamista. Musiikkiterapiaa voidaan toteuttaa 1–3 kertaa viikossa. Terapiatoiminnassa prosessin tavoitteet ja terapiassa käytettävät menetelmät (esim. soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, improvisaatio, oman musiikin tekeminen) valitaan yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja lähtötason mukaisesti. Lisätietoa musiikkiterapiasta: Suomen musiikkiterapiayhdistys: Mitä musiikkiterapia on?

15126117_10154237102085326_1418593504_o.jpg
 

Korvattavuus

Kela korvaa musiikkiterapiaa 16-25 -vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiana ja vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Muita musiikkiterapiaa korvaavia tahoja ovat muun muassa vakuutusyhtiöt, sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset, perheneuvolat ja sosiaalitoimi.
Kela: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Kela: Kuntoutuspsykoterapia