Sofia Harjanne, Musiikkiterapeutti


Miellän terapiatoiminnan ihmisen ennakkoluulottomana kohtaamisena ja yksilöllisenä prosessina, jonka tavoitteena on positiivinen muutos. Pyrkimyksenäni on lisätä yksilön tai ryhmän toiminnanmahdollisuuksia sekä parantaa ihmisen elämänlaatua kunnioittaen asiakkaan toiveita ja tarpeita.

Kuvailisin lähestymistapaani terapiatyössä integratiiviseksi ja työskentelyotettani melko aktiiviseksi. Suhtautumiseni asiakastyöhön on lämmin, avoin ja utelias. Pidän keskeisenä itsehavainnoinnin, oivallusten ja ymmärryksen kehittymistä yhteisen prosessin aikana. Musiikkia hyödynnän asiakaskohtaisesti helposti lähestyttävänä apuvälineenä terapiaprosessissa.

Tällä hetkellä kouluttaudun psykoterapeutiksi Jyväskylän yliopiston Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan organisoimassa integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksessa (musiikkipsykoterapian suuntautumisvaihtoehto).

Olen Suomen musiikkiterapiayhdistyksen jäsen sekä HUSin ja Kelan kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.
Kela: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Kela: Kuntoutuspsykoterapia

Sofia_Harjanne_5.jpg
Sofia Harjanne musiikkiterapeutti.jpg

Taustakoulutus

 • Musiikkiterapeutti (laaja-alainen SUMUKE-hyväksytty, Eino Roiha -instituutti) / 2015

 • Musiikin maisteri (MuM) (Sibelius-Akatemia / Taideyliopisto) / 2013

Muuta koulutusta 

 • Integratiivisessa psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksessa (musiikkipsykoterapian suuntautumisvaihtoehto Jyväskylä/Helsinki) / Jyväskylän yliopiston psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka / 2017–2021

 • Matalataajuisen äänivärähtelyn erikoistumisopinnot (Vibrac-hoitaja) / Eino Roiha-säätiö / Jyväskylän Yliopisto (Skille-Lehikoinen Vibroakustisen terapian koulutus- ja tutkimuskeskus Vibrac) / 2013

 • Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry:n koulutukset / vuodesta 2013 lähtien

 • Music and Imagery in Health Seminar A / Eino Roiha -instituutti / DIGU / 2014

Asiakasryhmät

 • Lapset, nuoret ja aikuiset - psyykkiset ja neurologiset häiriöt sekä kehitysvammaiset

 • Toteutan musiikkiterapiaa sekä yksilöille että ryhmille.

Muuta työtaustaa

 • Musiikkiterapeuttina Niemikotisäätiöllä 2013-2018

 • Olen työskennellyt Helsinkimissiolla Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa vuodesta 2013 lähtien

 • Musiikkiterapeuttina vankiloissa (Helsingin, Keravan ja Jokelan vankilat sekä vapautuneet vangit) 2014 lähtien

 • Musiikkiterapeuttina Esperi Care Oyj:lla Hoivakoti Untuvassa 2013-2015

 • Musiikkiterapeuttina Lääkärikeskus Pihlajalinnassa 2017

 • Musiikkiterapeuttina Carea Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa 2018-

 

Tervetuloa Musiikkiterapia Safe and Soundiin!